Personalen på Guldhedskliniken

source link Klicka på respektive namn för mer information

Peyman Estehghari

VD/ögonläkare

Läs mer

Richard Grenmark

Ögonläkare

Läs mer

Charlotta Leer-Andersen

Ögonläkare

Läs mer

Claes Schuborg

Ögonläkare

Läs mer

Christina Winther

Specialistläkare i ögonsjukdomar

Läs mer

Eva Byhr

Ögonkirurg

Läs mer

Bella Johansson-Iranipour

Ögonläkare

Läs mer

Helena Mattsson

Optiker

Läs mer

Satu Nilsson

Undersköterska, receptionist

Läs mer

Jaana Larsson

Operation sjuksköterska

Läs mer

Bodil Wallstedt

Ögonsjuksköterska

Läs mer

Linda Moberg

Ögonsjuksköterska, Tf. Enhetschef

Läs mer

Karen Penaranda

Receptionist

Läs mer

Malin Pettersson

Undersköterska

Läs mer

Ulrika Bergelind

Optiker

Läs mer

Angelica Lakfors

Undersköterska

Läs mer